Ochrona obiektów

Agencja Predator świadczy usługi z zakresu ochrony obiektów. Ochrona obiektu jest to stacjonarny rodzaj ochrony polegający na umieszczeniu pracownika ochrony, bądź zespołu pracowników ochrony na terenie obiektu należącego do zleceniodawcy w celu zapobieżenia takim zdarzeniom jak: niszczenie mienia, kradzieże, wtargnięcia osób niepowołanym na teren obiektu, a także pomocy w utrzymaniu porządku publicznego oraz reakcji w innych wymagających interwencji przypadkach.


Odpowiedni dobór ochrony ściśle wiąże się z:

  • rodzajem i specyfikacją obiektu
  • potencjalnym zagrożenia
  • wymaganiami zleceniodawcy

Wstępne ustalenia i wskazówki co do wyboru zakresu ochrony dokonywane są przez nas bezpłatnie.

Na życzenie klienta sporządzamy dokładny plan ochrony obiektu, uwzględniając wszystkie aspekty- zarówno ochrony fizycznej jak również zabezpieczeń technicznych.
Określamy w nim procedury służb, obowiązki pracowników ochrony, ich kompetencje oraz zasady i sposoby interwencji.
Wszystkie chronione przez nas obiekty połączone są z centrum operacyjnym, w którym obsługa ma możliwość natychmiastowego wezwania grupy interwencyjnej.
Do każdego obiektu proponujemy różne rodzaje umundurowania, co zawsze konsultowane jest z kontrahentem. Wyposażenie i rodzaj środków przymusu bezpośredniego zależą również od ustaleń ze zleceniodawcą oraz rodzaju zagrożeń.

 

Agencja Ochrony Predator, 83-010 Rotmanka, Aleja Piłsudskiego 1A/IX/1, Tel. +48 537 677 677, email: biuro@agencjapredator.pl